သမၼာဒိ႒ိစက္တစ္လံုး၏ တန္ဖိုး

သမၼာဒိ႒ိစက္တစ္လံုး၏ တန္ဖိုး

+ သမၼာဒိ႒ိစက္တစ္လံုးသည္ ေလာကသားအားလံုးတို႔အား အေကာင္းဆံုးသုခကို ေပးသြားႏိုင္၏။ + သမၼာဒိ႒ိမဂၢင္တရား ရွိထားသူကား စၾကရတနာပိုင္ရွင္ေလးကၽြန္းသက္ႏွင္း စၾကာမင္းႀကီးတို႔၏ ဂုဏ္ထက္ပို၍ ျမင့္ျမတ္၏။ + သမၼာဒိ႒ိမဂၢင္တရားမရွိသူကား ေလာကစက္ မလည္ႏုိင္ေပ။ + ေလာကစက္ သြက္သြက္ မွန္မွန္လည္ႏိုင္မွ စၾကာမင္းျဖစ္၏။ + သမၼာဒိ႒ိမဂၢင္စက္ တစ္လံုးလည္လွ်င္ ေလာကစက္ အားလုံးလည္၏။ + နိဗၺာန္မဂ္ ဖိုလ္စက္လည္း လည္ခြင့္ေရာက္၏။ + သို႔ေသာ္ နိဗၺာန္ မဂ္ ဖိုလ္ မလိုသူတို႔ကား ဤသုေတသန သမၼာ မဂၢဂၤ ပဥႇာ က်မ္းျမတ္ႏွင့္ လံုး၀မပတ္သက္ေခ်။

အဂၢမဟာပ႑ိတ အရွင္ၾသဘာသာဘိ၀ံသ

Thursday, January 20, 2011

၀ိပႆနာဉာဏ္ပါမွ ဉာဏသမၸယုတ္ ကုသိုလ္ျဖစ္သေလာ၊ ကံ ကံ၏အက်ိဳးေလာက္ကို သိရွိရံုနဲ႔ ဉာဏသမၸယုတ္ကုသိုလ္္ ျဖစ္ကေရာလား။

၀ိပႆနာဉာဏ္ပါမွ ဉာဏသမၸယုတ္ ကုသိုလ္ျဖစ္သေလာ

          ဒကာ။           ။ လူေရာ ရွင္ပါ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳၾကရာမွာ ဉာဏသမၸယုတ္ ကုသိုလ္ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကဖို႔ကို သည္လိုမွတ္ရမယ္လို႔ ဆရာေတာ္ေတြက ေဟာၾကားသင္ျပ ေပးၾကပါတယ္။
                   အလွဴ႕ဒကာဟာလည္း မျမဲေသာအနိစၥတရားပဲ၊ လွဴစရာဝတၳဳဟာလည္း မျမဲတဲ့ အနိစၥတရားပဲ၊ အလွဴခံယူသူဟာလည္း မျမဲတဲ့ အနိစၥတရားပဲ၊ အနိစၥ ငါက၊ အနိစၥ ဝတၳဳပစၥည္းကို၊ အနိစၥ ခံယူသူအား ေပးလွဴလိုက္တာပဲ ဟု စိတ္ထားျပီး ေပးလွဴရမည္ စသည္ျဖင့္ သင္ၾကားေပးၾကပါသည္။
                   ဆရာေတာ္ၾကီးေတြ သင္ၾကားညႊန္ျပတဲ့အတိုင္း ႏွလံုးမသြင္း မဆင္ျခင္တတ္ရင္ ဉာဏသမၸယုတ္ကုသိုလ္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား ဆရာေတာ္၊ နည္းနည္းက်ဥ္းက်ဥ္းနဲ႔ ရွင္းျပပါဦးဘုရား။
          ဆရာ။           ။ အင္း...ဒါန သီလ သမထ ကုသိုလ္တို႔ရဲ႕ ဆိုလိုရင္းဉာဏ္ပါဖို႔ကေတာ့ ကိုယ္ျပဳတဲ့ကံနဲ႔ လုပ္ခရရွိမည့္ကံ၏ အက်ိဳးစသည္တို႔ကို သိျမင္ကာ ယံုၾကည္စြာနဲ႔ ျပဳလုပ္တဲ့ ကုသိုလ္ဟာ ဉာဏသမၸယုတ္ကုသိုလ္ ျဖစ္တာပါပဲ၊ သည္ႏွစ္ပါးနဲ႔ပဲ ဉာဏသမၸယုတ္ကုသိုလ္ ျဖစ္ေၾကာင္းကေတာ့ လံုေလာက္ပါတယ္ ဒကာၾကီးတို႔ရာ။
          ဒကာ။           ။ အႏို႔....အလွဴခံ အလွဴေပး အလွဴပစၥည္းတို႔ကို အနိစၥ မျမဲ စသည္ဆင္ျခင္ရမည္လို႔ ဆိုတဲ့အတိုင္း ဝိပႆနာဉာဏ္ မပါဘဲနဲ႔လုပ္ရင္ ဉာဏသမၸယုတ္ ဟုတ္ႏိုင္ပါမည္လား ဘုရား။
          ဆရာ။           ။ အဲဒီလို မခိုင္ျမဲတဲ့ အလွဴ႕ဒကာ အနိစၥ၊ ငါက မျမဲတဲ့ အနိစၥ ပစၥည္းေတြကို မျမဲတဲ့ အလွဴခံသူ အနိစၥပုဂိၢဳလ္အားလွဴဒါန္းေနျခင္းမွ်သာလို႔ သင္ၾကားေျပာျပေပးၾကတာကေတာ့ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဝိပႆနာဉာဏ္ျဖစ္ၾကဖို႔အတြက္ ဝိပႆနာနဲ႔ အတင္း ေဆြမ်ိဳးစပ္ကာ ေျပာေဟာျခင္းေလာက္ပဲ ျဖစ္တာပါ၊ ေျပာျပေပးတဲ့ အတိုင္း မလုပ္တတ္ မဆင္ျခင္တတ္ဘဲ မိမိျပဳလုပ္တဲ့ ကုသိုလ္ကံနဲ႔ ကံ၏အက်ိဳးတရား စသည္ေလာက္ကို သိရွိလွဴဒါန္းတတ္ရင္ ဉာဏသမၸယုတ္ မဟုတ္ မျဖစ္လို႔ေတာ့ မမွတ္ယူရပါဘူး၊ ဉာဏသမၸယုတ္ျဖစ္ပါတယ္။

ကံ ကံ၏အက်ိဳးေလာက္ကို သိရွိရံုနဲ႔ ဉာဏသမၸယုတ္ကုသိုလ္္ ျဖစ္ကေရာလား

          ဒကာ။           ။ ဝိပႆနာဉာဏ္မပါဘဲ ကံ ကံ၏အက်ိဳးစသည္ကို သိရွိယံုၾကည္တာနဲ႔ ဉာဏသမၸယုတ္ကုသိုလ္ ျဖစ္ပံုကို နည္းနည္းေလာက္ ရွင္းျပပါဦးဆရာေတာ္။
          ဆရာ။           ။ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ ကုသိုလ္လမ္းေၾကာင္း အမွန္ဆံုးကို ေထာက္ျပပါဆိုရင္ မဂၢင္ရွစ္ပါးကိုသာ ေထာက္ျပရမွာျဖစ္တယ္၊ အဲဒီ မဂၢင္လမ္းေၾကာင္းေတြထဲမွာလည္း ပညာဉာဏ္မဂၢင္လမ္းမၾကီးတခုျဖစ္တဲ့ သမၼာဒိ႒ိမဂၢင္လမ္းမၾကီးဟာ အေရးအပါဆံုးျဖစ္တဲ့ ဉာဏ္လမ္းမၾကီးပဲလို႔ မွတ္ရမယ္။
                   အဲဒီ သမၼာဒိ႒ိဉာဏ္လမ္းမၾကီးကေနျပီးေတာ့ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိလမ္း၊ ဝိပႆနာ သမၼာဒိ႒ိလမ္း စတဲ့ လမ္းေတြ ျဖာထြက္လာတာကို သိထားရမွာျဖစ္တယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶက....
                   သေဗၺ သတၱာ ကမၼႆကာ ကမၼဒါယာဒါ ကမၼေယာနိ ကမၼဗႏၶဳ-
စသည္ျဖင့္ ကံကိုမူတည္ျပီး ဉာဏ္သြင္း ယံုၾကည္ၾကဖို႔ ေဟာၾကားေတာ္မူသြားတာေတြကို ေထာက္ထားျပီးေတာ့ ကံ ကံ၏အက်ိဳးကို သိရွိယံုၾကည္ျပီး ျပဳလုပ္တဲ့ ကုသိုလ္ဟာ ဉာဏသမၸယုတ္ကုသိုလ္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုတာပဲ၊ ကဲ....ရွင္းျပီလား၊ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိဉာဏ္ပါတယ္ လို႔ မွတ္ရမည္။
                   ဝိပႆနာဉာဏ္ အစဥ္ျပဳလုပ္နည္းက ဒါန သီလ သမထတို႔နဲ႔ မဆိုင္ဘူး၊ ပထမ ရုပ္သေဘာ နာမ္သေဘာကို ပိုင္းျခားျပီးေတာ့ သိေအာင္ သင္ယူမႈ ျပဳလုပ္ရမယ္၊ ဒုတိယ ရုပ္နာမ္တို႔ရဲ႕ ျဖစ္ေပၚပံု အေၾကာင္းအက်ိဳးကို အမွန္သိေအာင္ သင္ၾကားမႈလုပ္ရမယ္၊ အဲဒီ ႏွစ္ပါးကို ပိုင္ႏိုင္စြာသိထားရင္ ငါ သူတပါး ေယာက္်ား မိန္းမ ငါ့ဥစၥာ ငါ့ဟာျပဳတ္ ရုပ္ နာမ္ကိုသာ သိေတာ့တယ္။
                   အဲဒီေတာ့မွ ရုပ္နဲ႔ နာမ္ဟာ ျမဲသလား နိစၥလား အနိစၥလား ဆိုတာ ကိုယ္တိုင္သိေအာင္ အဇၩတၱ-ကိုယ္တြင္းကို စိတ္ဉာဏ္နဲ႔ စိုက္မွတ္ၾကည့္ရႈပြားမ်ားရမွာ ျဖစ္တယ္၊ ဒါန သီလ သမထ တို႔က ပညတ္အာရံုေတြပဲဟာ ဝိပႆနာနဲ႔ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ရံုေလာက္ပဲ ျဖစ္တယ္၊ ဝိပႆနာဉာဏ္အစစ္က ပရမတ္အစစ္ ရုပ္ နာမ္ ျဖစ္ပ်က္ကို အာရံုျပဳတာ၊ ကဲ....ေတာ္ေလာက္ျပီ ကြဲေရာေပါ့၊ ကံ ကံ၏အက်ိဳးကို ယံုၾကည္စြာနဲ႔ သဒၶါဗိုလ္တပ္ျပီးေတာ့ ျပဳလုပ္တဲ့ ကုသိုလ္ဟာ ဉာဏသမၸယုတ္ကုသိုလ္ ျဖစ္တာပဲလို႔သာ မွတ္ေပေတာ့၊ ဝိပႆနာကုသိုလ္ကိုေတာ့ ေျပာေနစရာ မလိုေတာ့ဘူးပဲ။
          ဒကာ။           ။ ကြဲျပားစြာ သိရွိပါျပီ ဆရာေတာ္၊ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိဉာဏ္နဲ႔ ယွဥ္လွဴရမွာကို သိပါျပီ။

No comments: