သမၼာဒိ႒ိစက္တစ္လံုး၏ တန္ဖိုး

သမၼာဒိ႒ိစက္တစ္လံုး၏ တန္ဖိုး

+ သမၼာဒိ႒ိစက္တစ္လံုးသည္ ေလာကသားအားလံုးတို႔အား အေကာင္းဆံုးသုခကို ေပးသြားႏိုင္၏။ + သမၼာဒိ႒ိမဂၢင္တရား ရွိထားသူကား စၾကရတနာပိုင္ရွင္ေလးကၽြန္းသက္ႏွင္း စၾကာမင္းႀကီးတို႔၏ ဂုဏ္ထက္ပို၍ ျမင့္ျမတ္၏။ + သမၼာဒိ႒ိမဂၢင္တရားမရွိသူကား ေလာကစက္ မလည္ႏုိင္ေပ။ + ေလာကစက္ သြက္သြက္ မွန္မွန္လည္ႏိုင္မွ စၾကာမင္းျဖစ္၏။ + သမၼာဒိ႒ိမဂၢင္စက္ တစ္လံုးလည္လွ်င္ ေလာကစက္ အားလုံးလည္၏။ + နိဗၺာန္မဂ္ ဖိုလ္စက္လည္း လည္ခြင့္ေရာက္၏။ + သို႔ေသာ္ နိဗၺာန္ မဂ္ ဖိုလ္ မလိုသူတို႔ကား ဤသုေတသန သမၼာ မဂၢဂၤ ပဥႇာ က်မ္းျမတ္ႏွင့္ လံုး၀မပတ္သက္ေခ်။

အဂၢမဟာပ႑ိတ အရွင္ၾသဘာသာဘိ၀ံသ

Wednesday, October 20, 2010

အရိယာတို႔၏ ေ၀ါဟာရစကားရွစ္ပါးဆိုတာ ဘာေတြလဲ


အရိယာတို႔၏ ေ၀ါဟာရစကားရွစ္ပါးဆိုတာ ဘာေတြလဲ

ဒကာ။           ။ အရိယာသခင္ သူေတာ္စင္တို႔ ေျပာၾကားေတာ္မူၾကတဲ့ အရိယေ၀ါဟာရ စကားရွစ္ပါးဆိုတာ သိပါရေစ ဆရာေတာ္၊ ဘယ္လိုစကားမ်ိဳးေတြပါလဲ။
          ဆရာ။           ။ အရိယာေ၀ါဟာရ ရွစ္ပါးဆိုတာ လိုရင္းအခ်ဳပ္ကေတာ့ မုသာ၀ါဒကို ေရွာင္ရွားျခင္းပါပဲ ဒကာၾကီးတို႔ရာ။
                   ၁။       မျမင္တာကို မျမင္ဟု ေျပာတယ္။
                   ၂။       မၾကားတာကို မၾကားဟု ေျပာတယ္။
                   ၃။       မေတြ႕ မေရာက္တာကို မေတြ႕ မေရာက္ဟု ေျပာတယ္။
                   ၄။       မသိတာကို မသိဟု ေျပာတယ္။
                   ၅။       ျမင္တာကို ျမင္တယ္ဟု ေျပာတယ္။
                   ၆။       ၾကားတာကို ၾကားတယ္ဟု ေျပာတယ္။
                   ၇။       ေတြ႕ ေရာက္တာကို ေတြ႔ ေရာက္တယ္ဟု ေျပာတယ္။
                   ၈။       သိတာကို သိတယ္ဟု ေျပာတယ္။
                             အဲဒီ အရိယာတို႔ ေျပာဆိုျခင္းရွစ္ပါးကို သုတၱနိပါတ္ ပါဠိေတာ္နဲ႔ အ႒ကထာက်မ္းမ်ားမွာ စိတ္၀င္စားစရာ ေဟာၾကားျပဆိုထားတယ္၊ အရိယာမဟုတ္တဲ့ ဒကာၾကီးတို႔လို ပုထုဇဥ္အတြက္ေတာ့ ခုျပဆိုထားတာနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ေျပာင္းျပန္ေဇာက္ထိုးယူေပါ့။
          ဒကာ။           ။ ရွင္းလင္းႏွစ္သက္ ေက်နပ္လွပါတယ္ ဆရာေတာ္၊ ပုထုဇဥ္ဆိုတာေတာ့ မုသားေတြ ဗြက္ေပါက္ေနတာပါပဲ ဘုရား။

No comments: