သမၼာဒိ႒ိစက္တစ္လံုး၏ တန္ဖိုး

သမၼာဒိ႒ိစက္တစ္လံုး၏ တန္ဖိုး

+ သမၼာဒိ႒ိစက္တစ္လံုးသည္ ေလာကသားအားလံုးတို႔အား အေကာင္းဆံုးသုခကို ေပးသြားႏိုင္၏။ + သမၼာဒိ႒ိမဂၢင္တရား ရွိထားသူကား စၾကရတနာပိုင္ရွင္ေလးကၽြန္းသက္ႏွင္း စၾကာမင္းႀကီးတို႔၏ ဂုဏ္ထက္ပို၍ ျမင့္ျမတ္၏။ + သမၼာဒိ႒ိမဂၢင္တရားမရွိသူကား ေလာကစက္ မလည္ႏုိင္ေပ။ + ေလာကစက္ သြက္သြက္ မွန္မွန္လည္ႏိုင္မွ စၾကာမင္းျဖစ္၏။ + သမၼာဒိ႒ိမဂၢင္စက္ တစ္လံုးလည္လွ်င္ ေလာကစက္ အားလုံးလည္၏။ + နိဗၺာန္မဂ္ ဖိုလ္စက္လည္း လည္ခြင့္ေရာက္၏။ + သို႔ေသာ္ နိဗၺာန္ မဂ္ ဖိုလ္ မလိုသူတို႔ကား ဤသုေတသန သမၼာ မဂၢဂၤ ပဥႇာ က်မ္းျမတ္ႏွင့္ လံုး၀မပတ္သက္ေခ်။

အဂၢမဟာပ႑ိတ အရွင္ၾသဘာသာဘိ၀ံသ

Saturday, October 2, 2010

ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္းအျဖစ္ဟာ ဘယ္အဆင့္တန္း ရွိသူမ်ားအတြက္လဲ


ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္းအျဖစ္ဟာ ဘယ္အဆင့္တန္း ရွိသူမ်ားအတြက္လဲ

ဒကာ။           ။ ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္၌ ဧဟိဘိကၡဳရဟန္းအျဖစ္ ရယူသူမ်ားအတြက္ အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိပါေသးသလား ဆရာေတာ္၊ စာေပက်မ္းဂန္က ဘယ္လိုမ်ား ဆိုပါသလဲ ဘုရား။
ဆရာ။           ။ အင္း…. ဧဟိဘိကၡဳရဟန္းဆိုတာ တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ျပီးစီးတဲ့ (ဣဒၶိ မယ) သပိတ္, သကၤန္း ပရိကၡရာမ်ိဳးျဖစ္တယ္၊ ယင္းရဟန္းအျဖစ္မ်ိဳးကို ရရွိဖို႔ အဆင့္ အတန္း အေၾကာင္းက သံုးပါးရွိတယ္လို႔ မွတ္ရမည္။
၁။       ေရွးဘ၀က ပရိကၡရာ ရွစ္ပါး ေပးလွဴခဲ့ဖူးသူျဖစ္ရျခင္း။
၂။       ယခုလက္ရွိဘ၀သည္ (ပစၧိမဘဝိက) ေနာက္ဆံုးဘဝသား ျဖစ္ရျခင္း။
၃။       ေယာက္်ားျမတ္အစစ္ ျဖစ္ရျခင္း။
          ယင္းအဆင့္အတန္းအေၾကာင္းသံုးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုရင္ ျမတ္ဘုရားက ဧဟိဘိကၡဳ ေခၚေတာ္မူတာနဲ႔ ၀ါေတာ္ေျခာက္ဆယ္ရေသာ မေထရ္ၾကီးကဲ့သို႔ သကၤန္း၀တ္ျပီးသား ျဖစ္သြားတာပဲ၊ စာေပက်မ္းဂန္အဆိုကေတာ့…..
          ျမတ္စြာဘုရားသခင္၏ အဖ ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒနမင္းၾကီးဟာ ဘုရားသခင္၏ ဖခင္အရင္းျဖစ္ကာ ပစၧိမဘဝိကသားျဖစ္ေပမဲ့ ပရိကၡရာရွစ္ပါး မေပးလွဴခဲ့ဖူးလို႔ ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္းဘ၀ကို မရပဲ လူသားအျဖစ္နဲ႔ ပရိနိဗၺာန္ ၀င္စံရရွာသည္။
          ပကၠဳသာတိ ဘုရင္မင္းတရားၾကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကို နာယူကာ အနာဂါမ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပစၧိမဘဝိကသားမဟုတ္ေသး၍ ျမတ္ဘုရားက ဧဟိဘိကၡဳ ေခၚေတာ္မမူဘဲ သကၤန္းရွာခိုင္းလိုက္ရာ ႏြားေ၀ွ႔၍ အမႈိက္ပံုထဲမွာ စုတိ က်သြားရရွာသည္၊ ကဲ…အဲဒါေတြဟာ စာေပက လာတာေတြပဲ ေက်နပ္ရဲ႕လား။
ဒကာ။           ။ ဒီလို က်က်နန ေသခ်ာစြာ သိရလို႔ ေက်နပ္ႏွစ္သက္လွပါတယ္ ဆရာေတာ္။

No comments: